Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu

Status: 
zakończony

Ofertę w formacie PDF wraz z oświadczeniem i referencjami, o których mowa w pkt. IV.1 proszę przesłać na adres e-mail: acylka@poznan.uw.gov.pl  do  28 sierpnia 2019 r.

Oferta musi być wyrażona w PLN z podaniem jednostkowych cen netto i brutto. Zamawiający wymaga podania jednej ceny netto i brutto za 1 mb, bez względu na rodzaj archiwizowanej dokumentacji (wydział wytwarzający akta).

Autor: Jacek Woźniak, Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 16.08.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 16.08.2019 - 10:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.09.2019 - 07:15