Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu