Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu FIO 2020 Narodowy Instytut Wolności oraz wojewoda wielkopolski zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020, priorytety 2-4. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 w godzinach od 13.00 do 15.00.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany projekt Programu Współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 04.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.11.2019 - 11:13