Wręczenie odznaczeń państwowych

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, których postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Andrzej Dera.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani dziś zostali na wnioski: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz z inicjatywy własnej Prezydenta RP.

Odznaczenia zostały wręczone m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych, za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej, czy za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński pogratulował wszystkim dziś wyróżnionym, dziękując za dotychczasową pracę i poświęcenie, życząc dalszych sukcesów.


Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uhonorowani zostali:

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki:
  • Jerzy Ciesiołka – prof. zw. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:
  • Marek Figlerowicz – prof. zw. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych:
  • Zbigniew Krasiński – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Medyczny; Katedra Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych:
  • Ewa Wender-Ożegowska – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski; Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:
  • Maciej Maśliński – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - z wybitne osiągniecia w działalności naukowej i wdrożeniowej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie:
  • Ryszard Słomski – profesor w Instytucie Genetyki człowieka PAN w Poznaniu
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla kultury polskiej:
  • pośmiertnie Pan Bohdan Błażewicz - kompozytor muzyki teatralnej, autor scenariuszy, aktor i reżyser teatralny
 • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej
  • Tadeusz Jeziorowski – heraldyk, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Członek Zespołu do opracowywania i opiniowania spraw związanych z orderami i odznaczeniami, heraldyką i weksylologią
 • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej
  • Dorota Krzesz, siostra Regina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach  pn. „Dom Chłopaków”
 • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej
  • Marek Woźniak – polityk i samorządowiec, Marszałek Województwa Wielkopolskiego\

Autor: Maciej Parysek
Data utworzenia: 07.06.2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.06.2021 - 16:30