Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Wielkopolskie Fora Rolnicze – "Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi" to seria spotkań, która odbędzie się w I kwartale 2023 roku. Ich zadaniem jest dotarcie do rolników z informacją na temat wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów. Ta wiedza będzie miała decydujące znaczenie dla sytuacji finansowej rolników w nadchodzących latach.

W poprzednich latach obie inicjatywy były realizowane oddzielnie. Jak podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, będąc jeszcze dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostrzegał potrzebę połączenia tych dwóch przedsięwzięć w jedno.

- Cieszę się, że ta inicjatywa została podjęta przez naczelne instytucje rolnicze w Wielkopolsce. To spotkania organizowane przede wszystkim z myślą o rolnikach, tak aby byli dobrze poinformowani na temat tego, jakie zmiany zachodzą teraz w polityce rolnej, która przekłada się na ich działalność zawodową – mówi wojewoda Michał Zieliński.

Projekt realizowany będzie w formule spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników z Wielkopolski na temat wdrażania od stycznia 2023 r. znaczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego (KPS), a także umożliwią przedstawienie najważniejszych informacji, które pozwolą rolnikom przygotować wnioski o dopłaty obszarowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 16 stycznia w Sielinku. Organizatorem spotkań są: Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Spotkania są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie możliwości do uzyskania rzetelnych oraz praktycznych informacji w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. Będą one miały formę prezentacji połączonych z debatą oraz sesją pytań i odpowiedzi. W szczególności poruszana będzie kwestia ekoschematów i działań w ramach KPS-u, które będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez rolników zbliżonego do obecnych poziomu wsparcia. Dodatkowo omówione zostaną bieżące kwestie i problemy rolnictwa, które tradycyjnie omawiane są podczas forów. Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują

Przemówienie wojewody wielkopolskiegoPrzemówienie szefa ARiMRPrzemówienie dyrektora CWR.Rollupy informacyjnePrzemówienie szefa WIRWojewoda udzielający wywiaduWypowiedź dyrektora WODRWojewoda udzielający wywiadu

 

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 04.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 04.01.2023 - 16:37