Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy – Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska

Jednym z ważniejszych aspektów Polskiej Strefy Inwestycji jest wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca z uczelniami wyższymi. W Poznaniu podpisano porozumienie o współpracy pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska między Kostrzyńsko–Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach oraz jednym z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce – firmą Beyond.pl. W uroczystym wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda Beata Maszewska, która reprezentowała wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

W tym wyjątkowym spotkaniu udział wzięli również Minister Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Posłowie na Sejm RP: Jadwiga Emilewicz i Bartłomiej Wróblewski. Patronat honorowy nad podpisaniem porozumienia objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podczas uroczystości odczytany został list okolicznościowy wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

- Współpraca placówek edukacyjnych z firmami pozwala być na bieżąco z aktualnymi trendami na rynku pracy, a także – jest odpowiedzią na oczekiwania uczniów i studentów, którzy świadomie decydują o swojej edukacji i przyszłej karierze. Cieszę się, że dzięki otwartości wszystkich stron porozumienia, udało się rozpocząć działania, które wzmacniają szkolnictwo branżowe i techniczne – napisał wojewoda.

W Wielkopolsce ponad 90 proc. firm wprowadza działanie innowacyjne i rozwija technologie. Wspierają tym samy tworzenie się nowych zawodów i kompetencji przyszłości. Jednym z pierwszych projektów między placówkami edukacyjnymi a firmą Beyond.pl będzie współpraca przy nowo powstającym kierunku Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od wielu lat aktywnie wspiera proces kształcenia zawodowego zarówno na poziomie szkół branżowych, szkolnictwa wyższego oraz współpracy z przedsiębiorcami w ramach klastrów. Plan Rozwoju Inwestycji Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 2030 roku zakłada m.in. poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce, dzięki czemu możliwy będzie szybki rozwój Polskiej Strefy Inwestycji i wzrost liczby inwestorów w regionie. Poprzez swoje działania utrzymują oraz tworzą nowej miejsca pracy, rozwijają i inwestują w przedsiębiorstwa oraz wspierają edukację. Jest to możliwe również, dzięki powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska.

Odczytanie listu okolicznościowego Polska Strefa Inwestycji WielkopolskaPolska Strefa Inwestycji WielkopolskaPolska Strefa Inwestycji WielkopolskaPolska Strefa Inwestycji WielkopolskaWspólne zdjęcie z wicewojewodą Beatą Maszewską

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 04.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 11.01.2023 - 08:45