Uhonorowanie medalem W. Celichowskiego prof. Janinę Markowską

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył medal Witolda Celichowskiego prof. Janinie Markowskiej, w uznaniu za wieloletnią pracę na stanowisku wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz troskę o zdrowie Wielkopolanek. Wyróżnienie, któremu patronuje Witold Celichowski – pierwszy po odzyskaniu niepodległości wojewoda poznański, przyznawane jest osobom wyróżniającym się zasługami na rzecz Wielkopolski i jej mieszkańców.

Prof. Janina Markowska to ceniony specjalista w dziedzinach: położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz onkologii klinicznej. Funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej w województwie wielkopolskim pełniła od 2010 roku do końca 2022 roku. Przez wiele lat związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Jest autorką wielu publikacji w dziedzinie ginekologii onkologicznej, członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą oraz niewątpliwym autorytetem w swojej dziedzinie. Jako lekarz cieszy się dużym zaufaniem pacjentek, ich rodzin jak i środowiska lekarskiego.

Jako konsultant z pełnym zaangażowaniem realizowała zadania, m.in. czuwała nad prawidłowością przebiegu szkoleń specjalizacyjnych, wydawała opinie dla organów administracji rządowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzała kontrole podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, sporządzała opinie o stosowanym postępowaniu diagnostycznym i leczniczym  w zakresie jego zgodności z uwzględnieniem dostępności metod i środków,  współpracowała z Konsultantem Krajowym oraz Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie ginekologii onkologicznej z innych województw. Jednocześnie angażowała się w programy i działania profilaktyczne oraz naukowe opracowania dla potrzeb różnych instytucji zajmujących się problematyką profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych u kobiet.

Wojewoda Michał Zieliński z prof. Janiną Markowską Wojewoda Michał Zieliński z prof. Janiną Markowską medal Witolda Celichowskiego

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 26.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 26.01.2023 - 13:25