Szpital w Międzychodzie otrzymał rządowe środki

W Międzychodzie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał z władzami powiatu umowę przyznająca szpitalowi środki na adaptację pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii międzychodzkiego szpitala.  Gościem wydarzenia był m.in. poseł Krzysztof Czarnecki, który wspierał starania władz powiatu w pozyskaniu środków.

Prezes Rady Ministrów przyznał Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania  1 200 000 w związku z koniecznością dostosowania szpitalnego oddziału do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wartość inwestycji wynosi 1 500 000 zł, pozostała część w wysokości 300 000 zł stanowi udział Powiatu Międzychodzkiego.

- To bardzo istotny zastrzyk finansowy dla lecznicy. Wierzę, że przyznane środki zostaną dobrze wykorzystane – ocenił wojewoda. Podziękował także za wsparcie oferowane przez szpital podczas walki z Covid-19.

W ramach prac zostaną wykonane roboty budowlano-instalacyjne w celu zmiany sposobu użytkowania części kondygnacji Segmentu „D" w SP ZOZ w Międzychodzie na potrzeby umiejscowienia tam działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zostanie też zakupiona niezbędna aparatura i sprzęt medyczny. 

W roku 2020 Powiat Międzychodzki uzyskał dofinansowanie na doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG.

Wojewoda w szpitalu rozmawia z dyrekcją lecznicyaparatura szpitalnaWiztacja oddziałuWojewoda przemawia podczas spotkaniaGoście z czekiemGoście z czekiemUczestnicy uroczsytości przed szpitalem

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 15.07.2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Stube
Data aktualizacji: 15.07.2021 - 15:23