Święto powidzkiego garnizonu

Żołnierze tej jednostki biorą udział w transporcie wyposażenia dla kontyngentów wojskowych, wykonują operacje mające za cel ewakuację naszych obywateli z niebezpiecznych rejonów świata, czy też transportują zabytki techniki wojskowej, które zasilają największe muzea w naszym kraju. Te oraz wiele innych zadań realizują na co dzień piloci i obsługa naziemna podległa 3. Skrzydłu Lotnictwu Transportowego.

Z nastaniem czerwca jednostka ta, która swoje garnizony posiada w całej Polsce, w tym w Powidzu obchodzi swoje święto. Podległa jej 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego stała się 1 czerwca centrum rocznicowych uroczystości.

Zaszczyt reprezentowania na nich wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, oraz odczytania listu skierowanego do  oficerów i żołnierzy przypadł I Wicewojewodzie Wielkopolskiemu Anecie Niestrawskiej

Zaznaczono w nim, iż: - Współczesne polskie Siły Powietrzne dysponują światowej klasy sprzętem i umiejętnościami, które w czasie ćwiczeń i manewrów pozwalają im mierzyć się z eskadrami najlepszych armii NATO. 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego z jednostkami podległymi w Krakowie, Powidzu, Świdwinie i Mińsku Mazowieckim, należy do wiodących formacji, wyznaczających kierunki przemian w całym Wojsku Polskim. Dowódcom i żołnierzom życzę, aby utrzymali wysoki poziom wyszkolenia, dyscypliny i rzetelności w wypełnianiu zadań obronnych, a po udanych misjach bezpiecznie wracali do dom -.

Powidzki garnizon w ciągu ostatnich miesięcy często pojawia się w mediach. Wszystko to dzięki realizowanych w nim inwestycjom przez rząd amerykański. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i lądowej dla U.S. Air Force oraz U.S Army staje się kluczowa dla zabezpieczenia wschodniej flanki NATO.

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego sformowano na podstawie rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych z 26 sierpnia 2008 roku. Podlega ono bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecnym dowódcą powidzkiej jednostki (od maja br.) jest płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk.

Przemówienie dowódcy jednostki z Powidza.Przemówienie I wicewojewody wielkopolski.Zebrami goście na trybunie honorowej.Defilada wojskowa Pododdział zołnierzyZebrami goście na trybunie honorowej.

Autor: Piotr Kotecki
Data utworzenia: 02.06.2023
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 02.06.2023 - 17:14