Rządowe wsparcie inwestycji drogowych w północnej Wielkopolsce

Kolejne dotacje na rozwój dróg w północnej Wielkopolsce poprawią ich stan i bezpieczeństwo użytkowników.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś umowy z kolejnymi samorządami na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury to jeden z ważniejszych czynników zwiększający potencjał województwa. Wsparcie z Funduszu zapewnia impuls rozwojowy dla całego regionu, dlatego tym bardziej cieszę się, że samorządowcy tak chętnie korzystają z możliwości, jakie on oferuje – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wsparcie finansowe otrzymały:

- Miasto Obrzycko:

  • 103 422,66 zł „Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Stawną”,
  • 166 539,48 zł „Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku”,
  • 151 943,49 zł „Remont ul. Podgórnej w Obrzycku”,
  • 133 256,84 zł „Remont  ul. Plac Lipowy w Obrzycku”.

- Gmina Sieraków:

  • 176 050,66 zł „Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich”,

- Gmina Duszniki:

  • 667 597,15 zł „Przebudowa ulicy Stawnej w m. Duszniki.

Łączna wartość środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2022 r. w Wielkopolsce to ponad 234 mln zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powstał jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Wojewoda podpisuje umowę.Zdjęcie pamiątkowe Wojewody z delegacjami,Zdjęcie pamiątkowe Wojewody z burmistrzem.Wojewoda podpisuje umowę.Wojewoda podpisuje umowę.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 25.05.2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kotecki
Data aktualizacji: 25.05.2022 - 13:51