Rządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej Wielkopolsce

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole nad Wartą otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Kole samochód specjalny SLRR Toyota Hilux. Jednostka z powiatu kolskiego odebrała także z rąk Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta PSP bryg. Tomasza Grelaka decyzję o przedłużeniu funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na kolejne 5 lat. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie (powiat słupecki) odbyła się z kolei uroczystość włączona OSP Trąbczyn do KSRG. W obydwu uroczystościach udział wzięli Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann oraz I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

W wydarzeniu w Kole udział brał także Poseł na Sejm RP Leszek Galemba. W trakcie spotkania w Trąbczynie towarzyszył mu Poseł na Sejm Zbigniew Dolata.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości troszczy się o Druhów i Druhny, bo strażacy ochotnicy troszczą się o swoją lokalną wspólnotę, są zawsze blisko ludzi i doprawdy trudno sobie wyobrazić gminy takie jak Koło czy Zagórów bez swoich Ochotników, którzy tak dzielnie wspierają również Państwową Straż Pożarną. Warto podkreślić, że doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych jest jednocześnie zabezpieczaniem lokalnych wspólnot, a bezpieczeństwo jest dziś dla rządu, który reprezentuje absolutnym priorytetem, dlatego kolejne środki zasilają zarówno ochotnicze straże pożarne, jak i jednostki państwowej straży pożarnej  – mówił Minister Zbigniew Hoffmann.

- Wsparcie tego rządu jest wymierne i wielopłaszczyznowe: to przecież dodatek emerytalny dla druhów ochotników, to kolejne środki na samochody, ale także, co warto podkreślić, wsparcie dla kolejnych pokoleń.  Na terenie województwa wielkopolskiego dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymało 848 jednostek OSP na łączną kwotę 4.235.000,00 zł., natomiast w powiecie kolskim dofinansowanie trafiło do 23 drużyn na łączną kwotę 126.360,00 zł, a 135 210 zł. trafiło do 26 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu słupeckiego – dodała Wicewojewoda Aneta Niestrawska.

20 stycznia 2023 roku to kolejny ważny dzień dla Druhów i Druhen Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Wielkopolski wschodniej. Samochód specjalny SLRR Toyota Hilux zabezpiecza ochotników z OSP w Kole nad Wartą w narzędzie, dzięki któremu ich codzienna służba będzie jeszcze bardziej efektywna. To bardzo aktywna jednostka, która w 2022 roku wyjeżdżała do akcji 274 razy. Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbczynie decyzją Komendanta Głównego PSP od 11 listopada 2022 roku funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – to jednostka powstała w 1910 roku, w której szeregach znajduje się 20 członków w stałej gotowości operacyjnej. 

Rządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej WielkopolsceRządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej WielkopolsceRządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej WielkopolsceRządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej WielkopolsceRządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej WielkopolsceRządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej Wielkopolsce

Autor: Anna Jost - Prześlakowska
Data utworzenia: 20.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 23.01.2023 - 11:30