Rządowe środki na rozwój wielkopolskiej infrastruktury drogowej

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś umowy z kolejnymi samorządami na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Od początku funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w Wielkopolsce zostało wyremontowane lub przebudowane ponad 1200 km dróg lokalnych – tak bardzo istotnych z punktu widzenia mieszkańców. To wsparcie jest bardzo ważne, a już niedługo można spodziewać się kolejnego naboru – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Umowy podpisały:

  • Gmina Ryczywół – dofinansowanie w kwocie 1 418 233 zł na budowę drogi gminnej Tłukawy – Zawady,
  • Gmina Rogoźno - dofinansowanie w kwocie 1 078 048 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle,
  • Gmina Mieścisko - dofinansowanie w kwocie 637 566 zł na przebudowę drogi na Osiedlu Michałowskim.

Od początku programu do samorządów z powiatu obornickiego trafiło łącznie ponad 16 mln zł, z czego prawie 6 mln zł to środki dla gminy Rogoźno. Z kolei samorządy z powiatu wągrowieckiego w ramach funduszu pozyskały środki w kwocie ponad 24 mln zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, w tym gmina Mieścisko na ponad 2 mln zł.

Łączna wartość środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2022 r. w Wielkopolsce to ponad 234 mln zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powstał jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Przemówienie Wojewody Wielkopolskiego.Podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą a władzami Wągrowca.Zebrania goście.Podpisanie umowy pomiędzy stronami.Zdjęcie pamiątkowe z czekami.Zdjęcie pamiątkowe z czekami.Zdjęcie pamiątkowe z czekami.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 13.06.2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kotecki
Data aktualizacji: 14.06.2022 - 12:28