RFIL dla gmin popegeerowskich

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił listę gmin, które otrzymały wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do wielkopolskich samorządów, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trafi pula środków w wysokości ponad 41 mln zł.

Decyzją premiera ogólnopolski budżet funduszu dla gmin popegeerowskich został zwiększony z 250 do 340 mln zł. Jest to znaczący impuls do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. W Wielkopolsce na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się 94 samorządy. Gminy za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego otrzymają wsparcie na łączną kwotę 41 mln 450 tys. zł.

Dla przykładu w powiecie wągrowieckim w gminie Gołańcz za kwotę 150 tys. złotych wyremontowana zostanie świetlica wiejska w Czesławicach. W powiecie międzychodzkim w miejscowości Chrzypsko Wielkie za środki uzyskane w ramach programu wymieniona zostanie instalacja wodociągowa, z kolei w Łabiszynku (pow. gnieźnieński) wymieniona zostanie zdegradowana nawierzchnia drogi prowadząca do bloków będących kiedyś w zarządzie PGR.

Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za uzyskane fundusze mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych.

Wykaz gmin objętych wsparciem

plansza promocyjna

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 11.06.2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.06.2021 - 13:27