Powołanie nowego konsultanta medycznego

Dziś powołano nowego konsultanta ds. zdrowia. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie analityki farmaceutycznej prof. dr hab. Annie Jelińskiej.

Obecnie Pani profesor pełni funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Kieruje Katedrą i Zakładem Chemii Farmaceutycznej.

Konsultantami wojewódzkimi, których wojewoda powołuje w porozumieniu z ministrem zdrowia, zostają specjaliści lekarze. Opiniują, kontrolują i doradzają, a także sprawują nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Autor: Piotr Kotecki
Data utworzenia: 17.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 17.01.2023 - 14:11