Podpisanie umowy z wykonawcą zadania pn.: „Gazyfikacja gminy Pyzdry"

Gmina Pyzdry w niedalekiej przyszłości otrzyma nowy gazociąg. Wręczono jej też czek na realizację 3 inwestycji.

W poniedziałek 20 czerwca w Urzędzie Gminy w Pyzdrach podpisano umowę na realizację gazociągu. Projekt ten zostanie zrealizowany przy dofinansowaniu: 5 368  950 zł z funduszu Polski Ład. To ponad 90% wartości projektu - stworzenia sieci gazociągowej długości 16 km., którą będzie tłoczony gaz  z m.in. podziemnych złóż zlokalizowanych w gminie.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in: I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann.

"Budowa gazociągu w Pyzdrach – jednym z ostatnich miast w Wielkopolsce bez sieci gazowej – podniesie także atrakcyjność regionu, poprawi jakość powietrza. Gaz jest bardzo ważnym źródłem energii dla Polski, a jego wykorzystanie wspiera m.in. rządowy program Czyste Powietrze, rozwój miejsc pracy, a także wydobycie rodzimych surowców energetycznych" - zaznaczyła Wicewojewoda.

Dodatkowo przekazano dla Gminy Pyzdry symboliczny czek na kwotę ponad 13 mln zł dotacji na 3 projekty:

  • 6 745 000 zł - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowa,
  • 5 694 300 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosći Pietrzyków-Kolonia i Ksawertów etap II,
  • 847 025 zł  - Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach.

 

Wspólne zdjęcie I Wicewojewody Wielkopolski wraz z Sekretarzem Stanu KPRMPodpisanie umowy na gazyfikację.Wspólne zdjęcia z czekiem.

Autor: Piotr Kotecki
Data utworzenia: 20.06.2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kotecki
Data aktualizacji: 21.06.2022 - 12:19