Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Prof. Przemysław Mańkowski został powołany przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla województwa wielkopolskiego.

Lekarz specjalizuje się w dziedzinie chirurgii dziecięcej, a także pełni funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jako członek zespołu ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera, po raz pierwszy przeprowadził operację zarośnięcia przełyku u 36-godzinnego noworodka metodą torakoskopii. Wcześniej podobne zabiegi wykonywało jedynie kilka ośrodków w Polsce.

Prof. Przemysław Mańkowski jest autorem wielu publikacji naukowych, członkiem towarzystw naukowych. Za najwyższy cel w pracy zawodowej stawia sobie dobro małych pacjentów. Od 2019 roku jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Konsultanci Wojewódzcy zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2019 r. poz. 886 ze zm):

  • wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;
  • sporządzają opinie dotyczące doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Na podstawie kontroli wydają opinię:

  • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania;
  • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Miniaturka (wojewoda wielkopolski z nominowanym konsultantem) Wojewoda wielkopolski z nominowanym kandydatem (1)Wojewoda wielkopolski z nominowanym konsultantem

Autor: Kamil Pacholczyk
Data utworzenia: 16.09.2022
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 22.09.2022 - 13:54