Kolejni Wielkopolanie odznaczeni

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył dziś odznaczenia 18 Wielkopolanom, którzy otrzymali wyróżnienia za swoją ofiarność, zaangażowanie społeczne, długoletnią pracę i wybitne osiągnięcia zawodowe.

- Wszyscy Państwo są liderami przemian, które nieustannie zachodzą w Polsce, a odznaczenia państwowe są nagrodą, a także formą publicznego podziękowania za wszystko, co Państwo dla Polski uczynili. To dla mnie prawdziwy honor i prawdziwy zaszczyt móc podziękować w imieniu całej Polski, a taki jest przywilej wojewody, reprezentującego dziś prezydenta Rzeczypospolitej, za wielkie dokonania i realne, rzeczywiste zasługi – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:

 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 • pośmiertnie Marian Rączka, odznaczenie odebrał wnuk Tomasz Becela. Pan Marian Rączka był powstańcem warszawskim, za męstwo i odwagę  odznaczony  został Krzyżem Walecznych. Był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, kilkukrotnie internowany, osadzony w areszcie, zmarł 1 maja 1985 roku.
   

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  - za wybitne zasługi w krzewieniu prawdy historycznej, za działalność społeczną i publicystyczną - za wybitne zasługi w krzewieniu prawdy historycznej, za działalność społeczną i publicystyczną,

 • dr Zdzisław Kościański, członek Prezydium Stowarzyszenia Kopernik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, społecznik, patriota, edukator, współorganizator przedsięwzięć o charakterze propaństwowym.

 

Złotym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności społecznej

 • Marek Witold Dumczal, członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, od prawie 30 lat szkoli adeptów strzelectwa w myśl hasła: "Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie", dbając o tradycję i historię bractwa strzeleckiego.

 

Złotym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty,

 • Bogdan Tadeusz Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, prowadzi od wielu lat szerokie działania na rzecz oświaty i przygotowania zawodowego, społecznik, patriota, inicjator współpracy ze szkołą w Dolnej Saksonii.

 

Złotym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności kulturalnej i społecznej

 •  Kazimierz Rafalik, wielkopolski artysta, animator życia kulturalnego Wielkopolski, rzeźbiarz, fotografik, publicysta, społecznik, organizator wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

 

Złotym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,

 •  Ryszard Józef Tratwal, działacz społeczny, patriota, zasłużony na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, prezes Stowarzyszenia Kopernik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, edukator, inicjator przedsięwzięć o charakterze propaństwowym i historycznym.

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej

 •  Liliana Maria Kucza, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, związana z kulturą i edukacją muzyczną młodego pokolenia, założycielka Stowarzyszenia Pro Arte we Wrześni, które od 2016 roku działa w obszarze wsparcia kulturalnego i edukacyjnego dzieci i młodzieży. Od ponad 30 lat wykształciła rzeszę utalentowanych muzyków. Charytatywnie prowadzi społecznie amatorskie zespoły chóralne we Wrześni.

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności społecznej,

 • Franciszek Lisiak, członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, zasiada w Zarządzie Okręgu Ostrowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnik uroczystości patriotycznych i historycznych.

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,

 • Tomasz Krzysztof Woźniak, pracownik samorządowy gminy Sieroszewice, działacz ochotniczej straży pożarnej. Działając w strukturach strażackich przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sieroszewic oraz powiatu ostrowskiego, organizator wielu imprez skierowanych do społeczności lokalnej oraz inicjator współpracy partnerskiej ze strażakami z Czech.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności społecznej,

 • Maciej Paweł Błażejewski, jeden z założycieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, przez lata wspiera charytatywnie i jako sponsor działalność Bractwa, szkoli młodzież w strzelectwie i bierze udział w uroczystościach o charakterze historycznym i patriotycznym. Skarbnik w Zarządzie Okręgu Ostrowskiego  Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi- za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej,

 • Adam Andrzej Rucioch, druh OSP w Zbąszyniu, od 50 lat bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, swoją działalnością przyczynił się do podniesienia gotowości bojowej jednostek OSP gminy Zbąszyń, zaangażowany w edukowanie kolejnych pokoleń strażaków.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności społecznej,

 • Leszek Wawrzyniak, członek- współzałożyciel reaktywowanego w 1994 roku  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, strzelmistrz i sędzia wielu zawodów strzeleckich ,od 30 lat szkoli adeptów strzelectwa zbierając i archiwizując dokumenty historyczne dotyczące bractwa.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

 • Marek Antoni Fibikowski, przedsiębiorca w firmie WODCO GAZ z Wrześni.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

 • Jacek Józef Skrobisz, starosta powiatu wolsztyńskiego.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

 • Robert Andrzej Smodlibowski, właściciel cukierni „Szwarc” z Wrześni.

 

Medalem  Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej

 •  Konrad Wiesław Czaja, emerytowany nauczyciel, działacz Solidarności, animator patriotycznego wychowania wśród dzieci i młodzieży. Od ponad 2 dekad współtworzy Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych na terenie Konina i okolicznych powiatów. Był wielokrotnie odznaczany za swoją działalność patriotyczną i podtrzymywanie etosu Kawalerii i honoru Oficera Wojska Polskiego.

 

Medalem  Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej

 •  Andrzej Jerzy Glapiński, były wojewoda legnicki, poseł na Sejm X kadencji, działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989, uczestnik okrągłego stołu; brał udział w tworzeniu systemu ochrony zdrowia oraz reorganizacji i opracowywaniu strategii Rady Ochrony Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, brał czynny udział w realizacji przeobrażeń ustrojowych, społecznych i zawodowych, które przyczyniły się do odzyskania i umacniania niepodległości Polski.

 

Medalem  Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi dla Niepodległej

 •  Tomasz Kaczmarek, nauczyciel, działacz społeczny i honorowy krwiodawca ze Środy Wielkopolskiej, członek Polskiego Czerwonego Krzyża. Edukator dzieci i młodzieży, organizator zbiórek krwi i wielu inicjatyw skierowanych do potrzebujących mieszkańców powiatu średzkiego.

 

Zebrani goście na saliPamiątkjowe zdjęcie z WojewodąWojewoda wpina medal medal RPPamiątkowe zdjęcie wyróżnionychPamiątkowe zdjęcie wyróżnionychWojewoda udziela wywiadu

 

 

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 26.05.2022
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.05.2022 - 07:46