Jubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został powołany w 1993 roku. Od tego czasu jest regionalną instytucją finansów publicznych zaangażowaną w politykę rozwoju regionu oraz w ochronę środowiska. W uroczystej gali jubileuszowej wziął udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Poprzez udzielanie pożyczek fundusz chroni i dba o gospodarkę wodną, czyste powietrze, przyrodę i krajobraz oraz wspomaga wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Poprzez swoją działalność znacząco wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz jej rozwój gospodarczy uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Na co dzień instytucja również edukuje w zakresie ekologii.

- Z perspektywy trzydziestolecia istnienia możemy w pełni docenić zasługi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wszystkie osiągnięcia Funduszu w tym czasie, to zasługa oddanych, profesjonalnych osób, których praca w służbie środowisku jest nie tylko naszym powołaniem, ale także inwestycją w przyszłość – powiedział w swoim przemówieniu wojewoda Zieliński.

Wydarzenie było okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu dla zasłużonych pracowników WFOŚiGW w Poznaniu.

Serdecznie dziękuję za Państwa osobisty wkład, który przełożył się na dziesiątki zrealizowanych projektów, setki inwestycji, a przede wszystkim – na to, że Fundusz postrzegany jest jako jednostka profesjonalna i godny zaufania partner w działaniu. Gratuluję wszystkim odznaczonym i życzę, by Państwa potrzebna praca zawsze przynosiła satysfakcję – podkreślił wojewoda.

Jubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuJubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuJubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuJubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuJubileusz 30-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 03.10.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 03.10.2023 - 08:38