Ewidencja grobów wojennych z okresu II wojny

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podjął decyzję o rozpoczęciu projektu ewidencji grobów wojennych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej ustalono 923 miejsca, gdzie powinny znajdować się obiekty grobownictwa wojennego z okresu 1939-1945. Obecnie rozpoczyna się ewidencja terenowa, która pozwoli spisać wszystkie te obiekty, które zachowały się do naszych czasów i objąć je należytą opieką finansowaną z budżetu państwa. Przewidywany czas prac to około 2 lata. Efektem podjętych działań będzie pełna baza grobów w postaci kart ewidencyjnych, która pojawi się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także odremontowanie tych obiektów, które wymagają pilnej interwencji. Planowane jest również wydanie kilkutomowej publikacji w wersji albumowej po całościowym opracowaniu materiału.

Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania prowadzone przez wojewodę wielkopolskiego. W roku 2018 wspólnie z poznańskim Instytutem Pamięci Narodowej wydano publikację Tobie Polsko na śmierć i życie! ewidencjonującą groby poległych powstańców. Z kolei w 2020 r. ukazał się album pt. Za Boga i Ojczyznę prezentujący miejsca spoczynku żołnierzy, którzy oddali swe życie w wojnie 1920 r.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 03.09.2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.09.2021 - 14:32