Artur Mokracki będzie pełnił obowiązki burmistrza Wrześni

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 8 maja 2024 r. Artura Mokrackiego do pełnienia funkcji burmistrza Wrześni.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 6 maja 2024 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Artura Mokrackiego do pełnienia funkcji burmistrza Wrześni w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych burmistrza Tomasza Kałużnego. Artur Mokracki wcześniej pełnił obowiązki burmistrza od 6 listopada 2023 r., kiedy to prokurator Prokuratury Krajowej Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu postanowił zastosować wobec Tomasza Kałużnego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych polegających na wykonywaniu obowiązków burmistrza Wrześni.

Zawieszenie w czynnościach służbowych, zgodnie z art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi przemijającą przeszkodę w wykonywaniu zadań i obowiązków burmistrza. Z uwagi na fakt, że w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 kwietnia 2024 r. mandat burmistrza Wrześni uzyskał zawieszony w czynnościach służbowych Tomasz Kałużny, we wskazanej jednostce zaistniała sytuacja określona w art. 28g ust. 3a ustawy. W myśl tego przepisu, w przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza spowodowana m.in. zawieszeniem w czynnościach służbowych zaistnieje przed złożeniem przez burmistrza ślubowania, zadania i kompetencje burmistrza przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Artur Mokracki od 2013 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wrześni. W urzędzie miejskim był odpowiedzialny za nadzór nad Wydziałem Oświaty, Wydziałem Kultury i Sportu oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, nadzór nad szkołami i przedszkolami, a także nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej we Wrześni, w ramach której brał również udział w pracach Komisji Komunalno-Finansowej i Komisji Rewizyjnej. Ukończył studia licencjackie na kierunku politologia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie zdobył również tytuł magistra na kierunku administracja.

wręczenie powołania Arturowi Mikreckiego

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 08.05.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 08.05.2024 - 19:28