Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

Do zadań Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego należy w szczególności:  

  • nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych;  
  • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu PRM spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki;  
  • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy;  
  • udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;  
  • pełnienie całodobowego dyżuru.

Wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, ratownik lub pielęgniarka system, który spełniają warunki określone dla tego stanowiska.

Kontakt:

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
Telefon: 61 854 99 99
Fax: 61 852 73 27 lub 61 854 99 20
E-mail: 15-wkrm@poznan.uw.gov.pl

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2017 - 13:02
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.09.2018 - 08:48