Wielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

W ten sposób wyróżnieni zostali przedstawiciele jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego. Uroczystość zorganizowano w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z okazji przypadającego w listopadzie Dnia Pracownika Socjalnego.

Warto podkreślić, że w tym roku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nadesłano 136 wniosków o wyróżnienie pracowników związanych z pomocą i integracją społeczną. W kategorii indywidualnej nagrodzona została Magdalena Popłońska – Kowalska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, którą doceniono za innowacyjne oraz wielosektorowe działania w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w kreowaniu lokalnej polityki społecznej oraz propagowanie międzysektorowej współpracy opartej na partnerstwie i integracji różnorodnych środowisk ukierunkowanej na rozwój wspólnot lokalnych.

Nagrodę otrzymała także Władysława Czajkowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu za całokształt realizowanych działań, które przekładają się na poprawę jakości  i dostępności systemu pomocy w środowisku lokalnym oraz Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie za innowacyjne oraz wielosektorowe działania w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w kreowaniu lokalnej polityki społecznej.

W kategorii „nagroda zespołowa”, wyróżnienie otrzymała m.in. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania, która przez 30 lat swojej działalności wskazuje innym kierunki działań, które pomagają człowiekowi marginalizowanemu w zapewnieniu odbudowy ich życia we wspólnych, wzajemnych programach.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Wielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejWielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejWielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejWielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejWielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejWielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Autor: Marta Dużyńska
Data utworzenia: 17.11.2023
Osoba publikująca: Jarosław Władczyk
Data publikacji: 17.11.2023 - 15:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.11.2023 - 07:23