Utrata lub zniszczenie paszportu

Co powinienem zrobić w sytuacji zagubienia, kradzieży lub zniszczenia paszportu?

  1. Fakt zagubienia, kradzieży lub zniszczenia paszportu należy zgłosić osobiście z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.
  2. Kradzież paszportu należy zgłosić dodatkowo w komisariacie policji.
  3. Zgłoszenie faktu zagubienia, kradzieży lub zniszczenia paszportu jest bezpłatne. Na podstawie złożonego oświadczenia o okolicznościach utraty lub zniszczenia paszportu urzędnik paszportowy anuluje dokument bez możliwości cofnięcia anulacji.
  4. Podczas zgłoszenia zagubienia, kradzieży lub zniszczenia paszportu można jednocześnie złożyć wniosek o nowy paszport. Jeśli zagubienie, kradzież lub zniszczenie było zawinione, opłata paszportowa za nowy paszport zostanie podniesiona o 200%.

Kto może zgłosić zagubienie, kradzież lub zniszczenie paszportu?

  1. Każda osoba pełnoletnia, która zgubiła swój paszport, której paszport ukradziono lub uległ zniszczeniu.
  2. W przypadku utraty lub zniszczenia paszportu osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, np. dzieci do 18 roku życia, bądź jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona - rodzic albo ustanowiony przez sąd opiekun prawny.
  3. Każda osoba, która znalazła czyjś paszport.

Jakie dokumenty przedkładam zgłaszając zagubienie, kradzież lub zniszczenie paszportu?

  1. Ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport innego kraju albo legitymacja szkolna lub studencka.
  2. W przypadku zgłoszenia zniszczenia paszportu – zniszczony paszport.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.05.2020 - 10:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 15:40