Rok 2015

Zasady i procedury w przypadku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 23 grudnia 2014 r. Wytyczne zmieniające Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 23 grudnia 2014 r. Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.

Wytyczne i wnioski do pobrania

Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 10.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2016 - 11:19