Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału - Tomasz Małyszka
e-mail: tmalyszka@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 17 08
fax: 61 854 15 39
p. 234, bud. C

Zastępca dyrektora - Marcin Karpiński
e-mail: mkarpinski@poznan.uw.gov.pl

Zastępca dyrektora - Zbigniew Król
e-mail: zkrol@poznan.uw.gov.pl
 

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa należy w szczególności realizacja zadań Wojewody Wielkopolskiego objętych działami administracji rządowej

  1. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami;
  2. gospodarka;
  3. transport;
  4. gospodarka wodna;
  5. rolnictwo;
  6. rozwój wsi, z wyłączeniem spraw dot. scalania i wymiany gruntów;
  7. rynki rolne;
  8. środowisko;
  9. rozwój regionalny.

Logo Fundusze Europejskie na Infrsatrukturę, Klimat, Środowisko, flaga RP i flaga UE

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 14.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 05.07.2012 - 22:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.12.2023 - 07:26