Rządowe wsparcie na rozwój wielkopolskich uczniów

Znamy wyniki konkursów ogłoszonych przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Kolejne środki trafią do wielkopolskich szkół w ramach trzech rządowych programów.

- Cieszę się, że dzięki rządowym programom  wielkopolscy uczniowie są objęci wsparciem na wielu płaszczyznach i mogą się nieustannie rozwijać – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W 2022 r. wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączną kwotę 3 749 789,86 zł otrzymają 53 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe - 78 szkół z województwa wielkopolskiego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.  

W roku budżetowym 2022 dofinansowanie otrzymało 127 organów prowadzących szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (114 jednostek samorządu terytorialnego i 13 podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego), na realizację Programu w 367 placówkach oświatowych. Na rok 2022 do wielkopolskich placówek trafi 2 398 891,00 zł.

Z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dofinansowane zostaną 84 zadania organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego, na łączną kwotę 2 504 000,00. Z różnych form wypoczynku  dofinansowanego z budżetu ma skorzystać około 10 700 dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 27.05.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.05.2022 - 17:27
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.05.2022 - 17:29