Rada Rodziny

Rada Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim informuje o możliwości nadsyłania propozycji, projektów, wniosków oraz porad eksperckich dotyczących wielkopolskich rodzin (ich kondycji czy potrzeb) pod adresem: radarodziny@poznan.uw.gov.pl

Zadaniem, powołanej 1 czerwca br., Rady Rodziny jest m.in. promocja rodziny i wypracowanie rekomendacji dla samorządów terytorialnych, dotyczących sprawnej i skutecznej polityki prorodzinnej, która nie tylko sprawi, że będzie możliwa poprawa jakości życia rodzin, ale pozytywnie wpłynie na demografię. Ujemny przyrost naturalny, zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa (coraz więcej osób w podeszłym wieku i coraz mniej dzieci) mają wymierny wpływ na życie każdej lokalnej wspólnoty. W przyszłości zmiany te, jeśli nie zostaną zahamowane, spowodują obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego (w tym także dochodu każdej gminy), problemy na rynku pracy, załamanie systemu emerytalnego itp.

Wydarzenia

Autor: Tomasz Stube, Roman Łukawski
Data utworzenia: 07.06.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.06.2016 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2019 - 14:26