Zapewnienie dostępności i niezawodności Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją WUWeu poprzez konserwację oprogramowania OfficeObjects® Document Manager w wersji 4.8 i OfficeObjects® Service Broker w wersji 3.1

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, na stronie dedykowanej postępowaniu

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
16.10.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 06.10.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.10.2023 - 12:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.10.2023 - 12:20