Wymiana szyb na łącznikach w budynkach „A” i „C” oraz szyb balustradowych w budynku „A” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych

Status: 
zakończony
Termin składania ofert: 
27.04.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
27.04.2021 - 12:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://zamowienia-wuw.ezamawiajacy.pl

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.
Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą kliknięcia na klawisz „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do platformy, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 22 257 22 23 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.  

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 13.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.04.2021 - 14:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.05.2021 - 13:59