Wykonanie klimatyzacji w budynkach A i B - piętra V oraz części piętra II Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: strona internetowa prowadzonego postępowania

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Status: 
zakończony
Termin składania ofert: 
11.04.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 23.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.03.2023 - 09:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.07.2023 - 14:06