Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2024 i 2025 z możliwością ...

... składania ofert częściowych


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, właściwej dla danego postępowania.

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Zmiana terminu składania ofert
Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
22.11.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 10.11.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.11.2023 - 12:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.11.2023 - 07:08