Remont pomieszczeń biurowych na 6 p. w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18

Status: 
zakończony
Termin składania ofert: 
30.04.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
30.04.2021 - 12:00
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 6.05.2021 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 6.05.2021 r., godz. 12.00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://zamowienia-wuw.ezamawiajacy.pl

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.
Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą kliknięcia na klawisz „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do platformy, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 22 257 22 23 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 09.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.04.2021 - 14:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.06.2021 - 15:28