Dostawa 36 sztuk skanerów, 38 sztuk drukarek etykiet i 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3, z możliwością składania ofert częściowych

Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: strona internetowa prowadzonego postępowania

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
25.10.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 12.10.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2023 - 14:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.10.2023 - 13:55