Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie powtórzone

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
04.10.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 26.09.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.09.2023 - 14:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.09.2023 - 16:05