Projekt planu postępowania na wypadek awarii w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB

Projekt planu postępowania na wypadek awarii w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB, w którym prowadzone jest zamknięte użycie GMM kl. III przesłany przez Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Zgodnie z art. 15p ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 706, z poźn. zm.)

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag do tego projektu w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia jego udostępnienia do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa na adres mailowy ir@poznan.uw.gov.pl

Autor: Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy
Data utworzenia: 09.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.03.2020 - 11:54
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.03.2020 - 12:25