Senior + edycja 2022

Nabór ofert

Od 7 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na 2022 rok na program zaplanowano 60 mln złotych.

Dokumenty można składać do 11 stycznia 2022 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl.

W związku z punktem IV.9.1. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2022 r., w przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych, wojewoda informuje o nich oferenta drogą elektroniczną na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie i wzywa do jej poprawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Więcej informacji na stronie MRiPS pod adresem:

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania w związku z programem Senior + i odpowiedzi na nie: https://www.gov.pl/web/rodzina/senior-edycja-2022-pytania-i-odpowiedzi

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 02.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.12.2021 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2021 - 11:15