Posiłek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zastąpił program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Nowy program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Składa się z trzech modułów:

  1. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.
  2. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych.
  3. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami programu, samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (stąd w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).

Realizacją programu w zakresie modułu 1 i modułu 2 zajmuje się:

Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
tel. 61 854 18 25
e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Realizacją programu w zakresie modułu 3 zajmuje się:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61 670 40 81, 780 386 001
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Do pobrania:

Autor: Beata Wosińska, Małgorzata Wolińska
Data utworzenia: 08.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.05.2019 - 09:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 12:20