Aktywna Tablica

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883) Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę 179 szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

 Wykaz szkół zakwalifikowanych, opublikowano 30.09.2021 r. (42,76 KB)


Wojewoda wielkopolski w imieniu, którego działa Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Link do formularzy wniosków  http://formularze2.ko.poznan.pl/aktywna_tablica

Autor: Beata Rokus-Stawińska, KO
Data utworzenia: 01.09.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.09.2021 - 12:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.09.2021 - 14:34