„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 - szkoły rekomendowane do objęcia wsparciem finansowym

W związku z §10 ust. 2.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 267)

Wykaz organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.

Autor: Małgorzata Wolińska
Data utworzenia: 31.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.05.2023 - 07:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2023 - 07:09