Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) informuję o możliwości składania przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz związki zawodowe, ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 05.12.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.12.2022 - 13:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2022 - 13:32