Podstawy prawne

 • kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071),
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2016 poz. 758 tekst jednolity),
 • ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2009r., Nr 95, poz. 791),
 • ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 19.01.2010 r., Nr 8, poz. 51),
 • ustawa z dnia 25 maja 2012 o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 798, tom 1)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2012 o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1415)
 • rozporządzenia:
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw (Dz.U. z 2009r., Nr 95, poz. 795),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010r., Nr 152, poz. 1026)
  • rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. Unii Europejskiej L 142/1),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010r., Nr 25, poz. 126),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu (Dz.U. z 2003r., Nr 35, poz. 306),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 878, tom 1)

Instrukcje i wytyczne:
a. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
b. wewnętrzne

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.09.2016 - 10:20