Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw Seniorów

Data powołania: 
01.01.2022
Wydział obsługujący: 
Wydział Polityki Społecznej
Charakter obligatoryjny: 
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski ustanowił Marka Cieślaka Pełnomocnikiem do spraw Seniorów.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności koordynacja całości zadań podejmowanych na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym:

  1. prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb;
  2. doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach i trybie załatwiania spraw osób starszych.
Data utworzenia: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2022 - 08:26