Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny

Data powołania: 
08.03.2021
Wydział obsługujący: 
Wydział Polityki Społecznej
Charakter obligatoryjny: 
Nie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), 8 marca 2021 r. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński powołał Jacka Sommerfelda na stanowisko pełnomocnika do spraw rodziny.

Do zakresu zadań realizowanych przez pełnomocnika należy w szczególności:

  1. koordynowanie działań z zakresu polityki rodzinnej na terenie województwa wielkopolskiego;
  2. opiniowanie projektów nowych rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej;
  3. promowanie wartości rodziny na terenie województwa wielkopolskiego;
  4. współpraca z Radą Rodziny działającą przy wojewodzie wielkopolskim, udział w posiedzeniach Rady Rodziny;
  5. propagowanie postaw, w tym za pośrednictwem mediów, służących wsparciu i promocji rodziny;
  6. współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących spraw rodziny;
  7. współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w tym w szczególności: udostępnianie żądanych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.

Rada Rodziny

Data utworzenia: 16.03.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.03.2021 - 12:01