Oświadczenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna w sprawie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu z 10 czerwca 2016 r.

Treść archiwalna

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann odnosząc się do informacji „Głosu Wielkopolskiego” na temat planów budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu informuje, iż w sposób zdecydowany i konsekwentny podejmuje, i będzie podejmować, działania wspierające jak najszybszą budowę Centrum w stolicy Wielkopolski.

Należy podkreślić, iż od wielu lat budowa szpitala była prezentowana przez samorząd województwa wielkopolskiego jako zadanie priorytetowe. Pomimo jednak upływu czasu, inwestycja nadal nie jest rozpoczęta i brakuje jasnych deklaracji, kiedy ma to nastąpić. W ocenie Wojewody, na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, koalicja PO –PSL nie wykorzystała w tym zakresie możliwości skutecznego pozyskania wsparcia dla projektu budowy szpitala ze strony rządu kierowanego przez osoby wywodzące się z tych samych środowisk politycznych, co władze województwa. 

Pojawiająca się sugestia, że zagrożenie dla realizacji inwestycji wynikać może z treści przyjmowanej obecnie mapy potrzeb zdrowotnych w obszarze pediatrii jest fałszywa i całkowicie nieuprawniona. Mapa potrzeb zdrowotnych nie jest spisem planowanych inwestycji, a jedynie obrazem demograficznym, epidemiologicznym oraz posiadanych zasobów służby zdrowia w województwie wielkopolskim. Budowa nowej placówki pozostanie ważnym zadaniem reprezentowanej przeze mnie terenowej administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski w szczególności zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wsparcie inwestycji, przedstawiając w tym zakresie szczegółowe uzasadnienie sporządzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla województwa wielkopolskiego, Pana prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego.

Wojewoda Wielkopolski deklaruje wolę wspierania budowy Centrum, jako jednej z najważniejszych planowanych inwestycji w naszym regionie.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 10.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:02