Oświadczenie wojewody w sprawie uchwały Sejmiku z 30 maja 2016 roku

Treść archiwalna

Oświadczenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dotyczące uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie „wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”.

Wojewoda Wielkopolski z dezaprobatą przyjął podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej uchwały i traktuje ją wyłącznie jako element przenoszenia przez partie opozycyjne sporu politycznego na poziom samorządowy.

Podstawowym zadaniem Samorządu Województwa jest rozwiązywanie problemów o charakterze regionalnym i stwarzanie odpowiednich warunków życia dla mieszkańców Wielkopolski. Zakres tych zadań i skala spraw, w tym w większości strategicznych dla województwa wielkopolskiego, jest znacząca. W związku z tym Wojewoda Wielkopolski za bezpodstawne uznaje podejmowanie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały dotyczącej obszaru stanowienia i stosowania prawa, który jest zastrzeżony dla innych organów, a także nawoływanie do respektowania stanowisk Trybunału Konstytucyjnego, które nie weszły do porządku prawnego.

Obowiązkiem Wojewody, jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jest reagowanie na wszelkie działania niezgodne z prawem, a także eliminowanie z obrotu prawnego aktów, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w tym zakresie Wojewoda Wielkopolski będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 31.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:00