Odnalezienie lub znalezienie paszportu

Co zrobić w przypadku odnalezienia lub znalezienia paszportu?

  1. Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
  2. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula albo Policji, Straży Granicznej lub innemu organowi administracji publicznej, które przekazują niezwłocznie ten dokument dowolnemu wojewodzie.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 08:11
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2022 - 11:43