Odbiór paszportu

Jak i gdzie mogę odebrać paszport?

 1. Paszport odbiera się osobiście, za wyjątkiem paszportu dla osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej, dla których dokument odbiera rodzic lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd.
 2. Przy odbiorze paszportu należy okazać:
  • ważny paszport osoby, której dotyczy wniosek;
  • ważny dowód osobisty;
  • potwierdzenie złożenia wniosku o paszport.
 3. Paszport można odebrać wyłącznie w miejscu złożenia wniosku paszportowego.
 4. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.

Jak długo będę czekać na odbiór dokumentu?

 1. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile jest realizowany w terminie 1 miesiąca od złożenia.
 2. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Szamotułach i w Środzie Wlkp. realizowany jest w terminie 6 tygodni od złożenia.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o paszport może wynosić do 2 miesięcy.

Jak mogę sprawdzić, czy mój paszport jest gotowy do odbioru?

 1. Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o paszport i podał numer telefonu lub adres e-mail, zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.
 2. Stan realizacji wniosku paszportowego złożonego na terenie województwa wielkopolskiego można sprawdzić:
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.05.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.05.2020 - 09:54
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.05.2020 - 15:14