Zawiadomienie z 8 lutego 2024 r. o wydaniu 8 decyzji 2024 r. decyzji Nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ...

... inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 13337_LE271_Przysieka_060 (ORx271-117170-XXX-01) na linii kolejowej nr 271 w km 117,170, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid. 187/1; obręb 0032, Widziszewo; jedn. ewid. 301103_2, Kościan-obszar wiejski; gmina Kościan; powiat kościański

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.02.2024 do 09.03.2024
Autor: Agata Bartkowiak
Data utworzenia: 08.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.02.2024 - 07:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.02.2024 - 07:22