Projekt postępowania na wypadek awarii w jednostce, w której prowadzone jest zamknięte użycie GMM

Wojewoda wielkopolski podaje do wiadomości i udostępnia projekt planu postępowania na wypadek awarii w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB, w którym prowadzone jest zamknięte użycie GMM KL. III do publicznego wglądu.

Istnieje możliwość składania uwag do tego projektu na skrzynkę podawczą WUW lub kancelarii urzędu w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 06.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.06.2017 - 07:30