Obwieszczenie z 8 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn. „Budowa urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego - urządzenia i obiekty służące do ...

...  realizacji przez PAŻP zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem - budowa obiektu radiokomunikacyjnego Obiektu Radiokomunikacyjnego OR Poznań II”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 10.03.2023 do 24.03.2023
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 08.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.03.2023 - 08:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.03.2023 - 08:45